wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 369/2017
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew .
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia 22 sztuk drzewa gatunku żywotnik o obwodach pni 80/70, 81/71, 55/45, 51/46, 51/45, 53/48, 54/43, 58/48, 59/43, 60/55, 60/53, 51/48, 65/60, 71/65, 70/64, 61/55, 65/59, 63/51, 60/50, 61/50, 61/52, 60/51, 58/48, 59/49, 58/49, 58/45, 70/65, 71/60, 72/58, 70/60, 72/53, 72/48, 73/45, 75/50, 76/51, 77/53, 77/64, 79/65, 80/71, 79/63, 75/62, 76/61, 77/63, 78/65, 78/68, 79/61, 80/70, 81/69, 80/70, 81/68, 75/63 cm rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/13 położonej w Pszczyna przy ulicy Zbożowej 40a.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.209.2017
Dokument wytworzył Marcela Piech
Data wpływu dokumentu 2017-11-08
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko mpiech Piech
Data wprowadzenia 2017-11-13 14:57:08