wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 371/2017
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew .
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 sztuk drzewa gatunku sosna o obwodach pni 96/83, 69/52, 82/71cm oraz drzew gatunku modrzew o obwodach pni 80/71, 85/72, 74/68rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2856/285 położonej w Studzionce przy ulicy Robotniczej 61.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.212.2017
Dokument wytworzył Marcela Piech
Data wpływu dokumentu 2017-11-06
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko mpiech Piech
Data wprowadzenia 2017-11-13 14:59:54