wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 502/2015
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji stacji bazowej "SIEDLCE_CENTRUM" wytwarzającej pole elektromagnetyczne przy ul. Józefa Piłsudskiego 9 w Siedlcach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy GK-ROS.6222.8.2015
Dokument wytworzył Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2015-11-04
Data wydania dokumentu 2015-12-08
Dokument zatwierdził Perzydent Miasta Siedlce
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 794 37 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-12-11
Uwagi Aktualizacja zgłoszenia w dniu 10.11.2017 r. ERIP = 13292,3 W EIRP = 18 146,6 W
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Barbara Gajek
Data wprowadzenia 2017-11-14 09:24:13