wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 128/2017
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zgłoszenie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na nieruchomości położonej we wsi Dakowy Suche, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109 przy ul. Szkolnej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Buk
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył osoby fizyczne
Data wpływu dokumentu 2017-11-09
Data wydania dokumentu 2017-11-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Buk
Siedziba ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Telefon 618140671
E-mail buk@buk.gmina.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-15
Uwagi nasz znak IP.6131.84.2017
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Konrad Woźniak
Data wprowadzenia 2017-11-15 08:07:49