wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 42/2017
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu zmiana danych do zgłoszenia
Zakres przedmiotowy dokumentu dot. stacji bazowej 56119 w m. Klimontów dz. o nr ewid.1205. Orange Polska S.A.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Klimontów
Sprawa
Znak sprawy RO.6221.6.2017
Dokument wytworzył Orange Polska S.A.ul. Marynarskan 1202-674 warszawa
Data wpływu dokumentu 2017-05-24
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lucja Chmaj-Szkutnicka
Data wprowadzenia 2017-11-15 10:36:40