wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 532/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez wody cieku Brzeźnica przepustu na drodze leśnej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tworóg
Sprawa
Znak sprawy VOŚRG/G. 6224-13/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-08-29
Data wydania dokumentu 2011-08-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-10-06 13:03:57