wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 223/2017
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zmiana zgłoszenia w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Zakres przedmiotowy dokumentu Zmiana zgłoszenia w zakresie wielkości i rodzaju emisji 40230 (70230N!) PPO_GRODZISKW_WSCHÓD zlokalizowanej w Grodzisk Wielkopolski
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat grodziski
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył T-MOBILE POLSKA S.A. Warszawa
Data wpływu dokumentu 2017-11-13
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Siedziba ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Telefon (61) 445 25 00
E-mail starostwo@pgw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-12-20
Uwagi Dołączono pełnomocnictwo
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Natalia Chorąziak
Data wprowadzenia 2017-12-20 11:23:50