wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 33/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja dla Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7660/94/10
Dokument wytworzył Marzena Zapytowska
Data wpływu dokumentu 2010-11-19
Data wydania dokumentu 2010-11-19
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn - Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-11-19
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Zapytowska
Data wprowadzenia 2010-12-03 13:16:08