wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 228/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 248/25, 248/27, 250/8, obręb m. Sława
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat wschowski
Gmina Sława
Sprawa
Znak sprawy SOB.6341.29.2017
Dokument wytworzył Starosta Wschowski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2017-10-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Wschowski
Siedziba Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Telefon 65 540-48-00
E-mail powiat@wschowa.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-12-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 227/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Ślusarczyk
Data wprowadzenia 2017-12-21 09:07:37