wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 252/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- stawu, rowu odprowadzającego wodę do stawu i ze stawu, zastawki piętrzącej wodę, 7 progów, 4 kładek, pozwolenie na piętrzenie, pobór wód i ich odprowadzanie, w m. zielona Góra
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)
Gmina Zielona Góra
Sprawa
Znak sprawy SOB.6341.32.2017
Dokument wytworzył Starosta Wschowski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2017-11-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Wschowski
Siedziba Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Telefon 65 540-48-00
E-mail powiat@wschowa.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-12-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 251/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Ślusarczyk
Data wprowadzenia 2017-12-21 11:52:29