wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2018
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji nr 274/2015 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2.09.2015 r., znak: OŚGK.6220.4.2015.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża w obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.40.2017.JK
Dokument wytworzył P.P.H. Takova Sp. z o.o. ul. Wspólna 48, 05-090 Janki
Data wpływu dokumentu 2017-12-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a , 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-01-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2018, 12/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2018-01-04 11:42:27