wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2018
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie "że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno, Wara, Izdebki i Izdebki Rudawiec w gminie Nozdrzec” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Przedsięwzięcie pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno, Wara, Izdebki i Izdebki Rudawiec w gminie Nozdrzec” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy PPiGL.7331/3/3/10
Dokument wytworzył Wójt Gminy Nozdrzec
Data wpływu dokumentu 2018-01-05
Data wydania dokumentu 2018-01-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-01-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2018-01-10 15:10:59