wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 72/2017
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15
Zakres przedmiotowy dokumentu Projekt: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15. Zmiana dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 i § 6 ust. 3 oraz ust. 5 części tekstowej uchwały Nr V/30/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr 5.39.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 lutego 2015 r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat wodzisławski
Gmina Rydułtowy
Sprawa
Znak sprawy 6722.000001.2017
Dokument wytworzył Urząd Miasta Rydułtowy
Data wpływu dokumentu 2017-12-29
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Rydułtowy
Siedziba ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon 032 4537411
E-mail um@rydultowy.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 68/2017, 69/2017, 70/2017, 29/2018, 30/2018, 31/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Przemysław Jarzombek
Data wprowadzenia 2018-04-03 13:19:08