wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 85/2018
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla firmy: D.S. Handel Damian Skornia z siedzibą w Tarnowskich Górach
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6233.37.2017
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2017-08-16
Data wydania dokumentu 2017-08-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-04-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2018-04-03 16:09:14