wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2018
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki nr ew. 40/1 w m. Wypędy, gm. Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.6.2018.JK
Dokument wytworzył Panattoni Europe Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2018-04-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-05-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/2019, 8/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2018-05-10 12:38:31