wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 280/2018
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Płocka
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Rada Miasta Płocka
Data zatwierdzenia dokumentu 2018-04-26
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-04-26
Uwagi W dniu 26 kwietnia 2018 r. projekt dokumentu został przyjęty Uchwałą nr 766/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 r. poz. 5084.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 572/2011, 860/2011, 133/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marianna Janiszewska
Data wprowadzenia 2018-06-12 12:54:03