wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 350/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew dla Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Chopina w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy OS-ZD.7120.1106.2017.MK
Dokument wytworzył Marszałek Województwa Śląskiego
Data wpływu dokumentu 2018-01-19
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził z up. Marszałka Województwa Śląskiego - Danuta Przybyło - Kierownik Referatu Ochrony terenów zieleni i zadrzewień Wydział Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 281 20 51
E-mail um@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-06-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Martyna Byrczek
Data wprowadzenia 2018-06-15 11:43:58