wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 354/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew dla PSP w Bytomiu
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Strażackiej 3 w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy K-ZZ.5146.123.2017.BM
Dokument wytworzył Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Data wpływu dokumentu 2017-10-16
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków- ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 281 20 51
E-mail um@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-06-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Martyna Byrczek
Data wprowadzenia 2018-06-15 11:57:06