wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„ realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 58/1, 71/2, 73/2, 74/4, 75/4, 75/6, 113 w m. Wołodź, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„ realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 58/1, 71/2, 73/2, 74/4, 75/4, 75/6, 113 w m. Wołodź, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy IKŚR.6220.2.2018
Dokument wytworzył Urząd Gminy Nozdrzec
Data wpływu dokumentu 2018-06-20
Data wydania dokumentu 2018-06-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-06-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Gierula
Data wprowadzenia 2018-06-25 11:08:49