wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 48/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska rosnących na działce ewidencyjnej nr 985 a.m. 3 obręb Kolonowskie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat strzelecki
Gmina Kolonowskie
Sprawa
Znak sprawy Gmk.6131.10.2018
Dokument wytworzył Rafał Gerlich
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2018-07-12
Dokument zatwierdził Z-ca Burmistrza
Data zatwierdzenia dokumentu 2018-07-12
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kolonowskie
Siedziba ul. Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Telefon 77 4611140
E-mail umig@kolonowskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-07-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 46/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Rafał Gerlich
Data wprowadzenia 2018-07-20 13:41:34