wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 32/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja nr 4/2018 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu „Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług komunalnych TARO Sp. z o.o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy KOŚ.6220.32.2017
Dokument wytworzył Anna Zdunek
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2018-07-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2018-06-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Zdunek
Data wprowadzenia 2018-07-31 13:00:33