wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 294/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Przepiórczej 6 w Olsztynie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy SD.6131.226.2018.MM
Dokument wytworzył Prezydent Olsztyna
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2018-09-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyn
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 527-31-11 wew.207
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-09-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 293/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Choromańska
Data wprowadzenia 2018-09-06 10:17:12