wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 366/2016
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie Wójtowi Gminy Bochnia Wójtowi Gminy Bochnia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie Wójtowi Gminy Bochnia Wójtowi Gminy Bochnia na usunięcie drzew 2szt Jesion Wyniosły, rosnących na działce nr 419 w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia:
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat bocheński
Gmina Bochnia (gmina wiejska)
Sprawa
Znak sprawy OŚ.613.61.2016
Dokument wytworzył Starosta Bocheński
Data wpływu dokumentu 2016-08-25
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Bochni
Siedziba ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Telefon (0 14) 615-37-00
E-mail srodowisko@powiat.bochnia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-09-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 366/2016
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Michałowska
Data wprowadzenia 2018-09-21 14:11:13