wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja nr 86/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie zespołu czterech hal magazynowo – biurowych H1, H2, H3, H4 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenem zieleni na działkach nr ew. 6/3, 6/5, 7/2, 7/3 z obrębu Raszyn 01 przy ul. Słowikowskiego, na terenie Gminy Raszyn, Powiat Pruszkowski.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.9.2018.JK
Dokument wytworzył Urząd Gminy Raszyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2018-10-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2018-10-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2018, 13/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2018-10-17 14:58:37