wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 139/2018
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie Burmistrzowi Miasta Bochnia na usunięcie drzew: 15szt. gatunku robinia akacjowa o obwodzie pni: 80cm, 87cm, 103cm, 138cm, 133cm, 148cm, 145cm, 99cm, 218cm, 98cm, 115cm, 75cm, 69cm, 130cm, 140cm, 5szt. gatunku jesion wyniosły obwodzie pni: 235cm, 110cm, 70cm, 70cm, 100cm oraz 1 szt. gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 63cm rosnących na działce nr 3004/3 i 3019 w miejscowości Bochnia, Gmina Miasta Bochnia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat bocheński
Gmina Bochnia (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy OŚ.613.34.2018
Dokument wytworzył Starosta Bocheński
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2018-08-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Bochni
Siedziba ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Telefon (0 14) 615-37-00
E-mail srodowisko@powiat.bochnia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-10-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 138/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Michałowska
Data wprowadzenia 2018-10-23 12:10:39