wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 6/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe kanału Łośnica w km 0+190 (działka nr 146 obręb: Kłodawa gm. Kłodawa) elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV metodą przewiertu sterowanego, w rurze osłonowej SRS prod. AROT  110 mm.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina Kłodawa
Sprawa
Znak sprawy BŚ-OŚ.EMaz.6225-4/10
Dokument wytworzył ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Data wpływu dokumentu 2010-12-01
Data wydania dokumentu 2010-11-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (95) 733 04 18
E-mail srodowisko@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-06
Uwagi 1. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji – pismo z dnia 23.11.2010 r. znak: BŚ-OŚ.EMaz.6225-4/10, 2. Wszczęcie postępowania – zawiadomienie z dnia 06.12.2010 r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Cisek
Data wprowadzenia 2010-12-06 08:49:52