wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 7/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na działce nr 135/3 obręb Dzierżów gm. Deszczno.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina Deszczno
Sprawa
Znak sprawy BŚ-OŚ.HTob.61311-128/10
Dokument wytworzył Wójt Gminy Deszczno
Data wpływu dokumentu 2010-12-02
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (95) 733 04 18
E-mail srodowisko@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Cisek
Data wprowadzenia 2010-12-06 08:53:13