wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej - Dajtki w Olsztynie
Zakres przedmiotowy dokumentu Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.7322-4/2010
Dokument wytworzył Edward Chuć Usługi Projektowe i Ekspertyzy w zakresie Geologii, Hydrologii i Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2010-12-01
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna Biuro Planowania Przestrzennego pok. 205
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 527-31-11 wew.334
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2011-10-26 12:43:06