wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 6/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon Gutkowo-Północ
Zakres przedmiotowy dokumentu ekofizjografia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.6722.2.2011
Dokument wytworzył Zbigniew Zaprzelski, Zakład Prac Geologicznych ul. Barcza 25/7 Olsztyn
Data wpływu dokumentu 2011-07-01
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Planowania Przestrzennego pok. 210
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 527-31-11 wew.336
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2011-10-26 13:14:44