wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 14/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek na zezwolenie na usunięcie drzew w Gminie Tworóg - Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Boruszowicach . Dz. ew. nr 826/815, 521/33
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tworóg
Sprawa
Znak sprawy ZSP.B.155.10.2018
Dokument wytworzył Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Boruszowicach
Data wpływu dokumentu 2019-01-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-01-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 15/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2019-01-22 10:43:39