wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 12/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego sporządzeniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeziora Ukiel w Olsztynie
Zakres przedmiotowy dokumentu Ekofizjografia dla miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.7322-23/08/11
Dokument wytworzył Edward Chuć Usługi Projektowe w zakresie Geologii, Hydrologii i Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2008-06-30
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Planowania Przestrzennego pok.210
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 527-31-11 wew.336
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2011-10-27 09:04:08