wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 54/2018
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2018-04-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-04-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/2017, 53/2017, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 2/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Zdunek
Data wprowadzenia 2019-05-05 22:14:24