wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 109/2019
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku jesion wyniosły-2 szt rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary-Korczyn (dz. o nr ewid. 1559) w m. Jurków, na wys. działki nr 734.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy GKIII.6131.16.2019
Dokument wytworzył Monika Jagielnik
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2019-04-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Siedziba ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon (0-41) 369 09 00
E-mail urzad@umig.wislica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2019-05-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 105/2019, 110/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jagielnik
Data wprowadzenia 2019-05-22 10:31:49