wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 110/2019
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzew gatunku jesion wyniosły-2 szt rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary-Korczyn (dz. o nr ewid. 1559) w m. Jurków, na wys. działki nr 734.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy GKIII.6131.16.2019
Dokument wytworzył Monika Jagielnik
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2019-04-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Siedziba ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon (0-41) 369 09 00
E-mail urzad@umig.wislica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2019-05-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 105/2019, 109/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jagielnik
Data wprowadzenia 2019-05-22 10:33:49