wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 115/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku robinia akacjowa-2 szt, drzew gat. klon zwyczajny (klon pospolity)-2 szt., drzewa gat. jesion wyniosły-1 szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0079T Biskupice -Żurawniki-Jurków (dz. o nr ewid. 1594/2) w m. Jurków, na wys. działki nr 1068 i 828.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy GKIII.6131.15.2019
Dokument wytworzył Monika Jagielnik
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2019-05-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Siedziba ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon (0-41) 369 09 00
E-mail urzad@umig.wislica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2019-05-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 102/2019, 103/2019, 104/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jagielnik
Data wprowadzenia 2019-05-22 10:57:29