wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 16/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Dzielnica Przemysłowa Wschód 3 w Olsztynie
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.6722.3.2011
Dokument wytworzył Edward Chuć Usługi Projektowe i Ekspertyzy w zakresie Geologii, Hydrologii i Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2011-09-30
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Planowania Przestrzennego pok.208
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 527-31-11 wew. 417
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2011-11-03 13:20:08