wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2011
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa stacji obsługi samochodów i adaptacja istniejącego budynku na cele administracyjno-socjalne, na terenie działek nr 60/15, 60/16, 60/17 położonych w Brzozie, gm. Nowa Wieś Wielka”,
Zakres przedmiotowy dokumentu postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.25.2011
Dokument wytworzył Magdalena Wajchert
Data wpływu dokumentu 2011-11-03
Data wydania dokumentu 2011-11-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-11-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Wajchert
Data wprowadzenia 2011-11-04 12:51:38