wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 35/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek firmy - ZPOW DAWTONA
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 3 szt. topoli z terenu przy ul. Gwardii Ludowej 2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Danuta Wielgomas - ZPOW DAWTONA
Data wpływu dokumentu 2010-12-06
Data wydania dokumentu 2010-11-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-12-06 13:52:36