wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 107/2018
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 531/9 położonej w m. Wiślica gm. Wiślica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy GKIII.6131.13.2018
Dokument wytworzył Gmina Wiślica
Data wpływu dokumentu 2018-05-22
Data wydania dokumentu 2018-05-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Siedziba Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon 041 378 30 51
E-mail starostwo@powiat.busko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-07-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 108/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Kania
Data wprowadzenia 2019-07-02 09:03:10