wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 127/2019
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 378 w m. Koniecmosty.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył osoba fizyczna
Data wpływu dokumentu 2019-07-02
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Siedziba ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon (0-41) 369 09 00
E-mail urzad@umig.wislica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2019-07-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 126/2019, 128/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jagielnik
Data wprowadzenia 2019-07-03 09:02:41