wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 91/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej "EPV Staniszcze Wielkie - 5" o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą, na dz. ew. 554/1 obręb Staniszcze Wielkie, gmina Kolonowskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat strzelecki
Gmina Kolonowskie
Sprawa
Znak sprawy Rś - 6220.DŚ.9-7.2019
Dokument wytworzył Gmina Kolonowskie
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2019-07-18
Dokument zatwierdził Z-ca Burmistrza
Data zatwierdzenia dokumentu 2019-07-22
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kolonowskie
Siedziba ul. Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Telefon 77 4611140
E-mail umig@kolonowskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-07-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/2019, 82/2019, 83/2019, 84/2019, 85/2019, 91/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Regina Klyszcz
Data wprowadzenia 2019-07-22 15:08:03