wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 141/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 1 szt. dzrewa
Zakres przedmiotowy dokumentu z ternu działki nr 374 w Gadzowiach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy OŚ>613.34.1.2019
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu 2019-05-14
Data wydania dokumentu 2019-05-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 140/2019, 142/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-08-01 12:43:19