wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 153/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie lipy, dębu i brzozy z z posesji przy ul.Śląskiej 35 oraz klonu z dz. nr 1845 przy ul. Równej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.121.2019
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2019-07-25
Data wydania dokumentu 2019-07-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-07-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 152/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2019-08-02 11:13:32