wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 36/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 22 szt. drzew i 0,7 m2 krzewów z terenu osiedla Rembielińskiego; odmowa zezwolenia na wycinkę 5 szt. drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7635-344/10
Dokument wytworzył Katarzyna Pernej -Marzewska
Data wpływu dokumentu 2010-12-06
Data wydania dokumentu 2010-12-06
Dokument zatwierdził Z up. Prezydenta Miasta Plocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-12-06
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-06
Uwagi Wycinka drzew nie podlega opłacie. Rekompensata przyrodnicza - nasadzenie 31 szt. drzew
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-12-06 14:11:51