wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 12+245 w miejscowości Izdebki”
Zakres przedmiotowy dokumentu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 12+245 w miejscowości Izdebki” realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów 4396/1, 6630, 9161 w m. Izdebki ; 16, 2874 w m. Wara, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie”.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Powiat brzozowski
Data wpływu dokumentu 2019-06-03
Data wydania dokumentu 2019-05-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Gierula
Data wprowadzenia 2019-08-14 14:38:13