wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 24/2019
Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gmine Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej
Zakres przedmiotowy dokumentu celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy UPP.6721.1.2018
Dokument wytworzył Zbigniew Bronowicki
Data wpływu dokumentu 2019-04-30
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia 2019-08-20 08:34:51