wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 143/2019
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu wniosek Wójta Gminy Branice o zatwierdzenie projektu Robót geologicznych
Zakres przedmiotowy dokumentu w miejscowości Branice nr dz.151/3
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy BG.7013.14.1.2019.KF
Dokument wytworzył Wójt Gminy Branice
Data wpływu dokumentu 2019-06-06
Data wydania dokumentu 2019-06-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-08-20 12:14:48