wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 144/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca 'Projekt robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania płyty boiska sportowego w Branicach"
Zakres przedmiotowy dokumentu na działce nr 151/3 w Branicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6530.2.1.2019
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu 2019-07-10
Data wydania dokumentu 2019-07-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 143/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-08-20 12:21:54