wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 145/2019
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu wniosek pani Marty Schie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno- inżynierskich podłoża budowy budynku mieszkalnego
Zakres przedmiotowy dokumentu na działce nr 386/1 w Ściborzycach Wielkich
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył ACKEE GROUP Maria Strzeduła - pełnomocnik
Data wpływu dokumentu 2019-05-27
Data wydania dokumentu 2019-06-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 146/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-08-20 12:28:33