wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 146/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca 'Projekt robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno- inżynierskich podłoża budynku mieszkalnego jednorodzinnego'
Zakres przedmiotowy dokumentu na działce nr 386/1 w Ściborzycach Wielkich
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6540.2.1.2019
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu 2019-07-15
Data wydania dokumentu 2019-07-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 145/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-08-20 12:36:03